مدیران فرزام

مدیریت منابع انسانی

مدیران فرزام

کمشی کمر
مدیران فرزام مدیریت منابع انسانی

یا قتیل العبرات

 

دل مردان خدا راست زتو نور حیات                                 یا قتیل العبرات

شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات                            یا قتیل العبرات

 بابی انت و امی گل گلزار رسول                                 راحت جان بتول

 مرتضی سیرت و صورت حسن و حمزه صفات               یا قتیل العبرات

 ما ز نور تو رسیدیم به سر منزل عشق                      ای قرار دل عشق

 چون تو مصباح هدی هستی و کشتی نجات               یا قتیل العبرات...

 تاريخ : سه شنبه 6 آبان1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

سازمانهای ژاپنی :( نوع J)

سازمانهای ژاپنی :( نوع J)

    نوناکو ( 1990 ، 1991) توضیحات گسترده ای در مورد نحوه ی خلق دانش در سازمان های ژاپنی ارائه می کند.به عقیده ی نانوکا و تاکیوچی( 1995)، نقطه ی قوت سازمانهای ژاپنی درایجادحلقه ی مارپیچ دانش( knowledge spiral  ) به دلیل فعل و انفعالاتی است که بین دانش ضمنی و آشکار در سطوج مختلف فردی ،گروهی ، سازمانی و بین سازمانی صورت می گیرد. 

ویژگی های منحصر به فرد این سازمان ها عبارتنداز :

1- نقش ویژه مدیران میانی :

آنها بین مفاهیم انتزاعی مورد نظر مدیران سطح عالی و مفاهیم زمینه ای و تجربی که از کارکنان عملیاتی نشأت می گیرند پیوند محکمی برقرار می کنند. وظیفه مدیریت میانی این است که بعنوان پیوند اطلاعاتی مستقیم با مدیران عالی عمل کنند، دیدگاههای مدیران عالی را به شکل دستورالعمل های مشخص تبدیل کنند، بی نظمی ها را اداره کنند و آنها رو در سطح قابل تحملی حفظ نمایند. 

2- بی نظمی سازمان یافته :

بدین معنی که سازمان به جستجوی دیدگاههای جدید می پردازد. در این صورت مفروضات، الگوها و فرهنگ جاری به چالش کشیده می شود تا مفاهیم خلاقانه ای تولید شوند که عبارتنداز :دیدگاههای جدید ، نظریه های جدید، ابعاد جدید برای سازمان و تفسیر اطلاعات .هدف به چالش کشیدن نظریه های جدید است تا ازگرایش به کارایی ثابت برای سازمانها اجتناب شود.

3- همپوشی اطلاعات :

در تیم های پروژه ای ،فرایند توسعه ی بین بخشی و روابط بین سازمانی وجود دارد. اطلاعات فراوان به عنوان عامل اساسی در فرایند نوآوری به شمار می رود. در تیم های پروژه ای وظیفه ای ، افرادی با پیش زمینه ها ، اداراکات و الگوهای رفتاری متنوعی عضویت دارند که این مسئله موجب تسهیل نوآوری می شود. تعاملی که در بین فرایندهای مختلف وجود دارد موجب تشویق کارکنان به تسهیم اطلاعات می شود که این خود زمینه ی ارتقای هر چه بیشتر فرایند نوآوری را فراهم می سازد.

4- ساختار ترکیبی :( تعاملی )

این ساختار از سه لایه مختلف تشکیل شده است : لایه اول ،سیستم کسب و کار که به بخش بندی های عادی بر مبنای وظیفه اشاره دارد. لایه دوم یا تیم های پروژه ای از تیم های مختلفی تشکیل شده که از واحدهای مختلف گرد هم می آیند تا وظایف خاصی را انجام دهند. لایه سوم یا ساختار دانشی ، لایه غیر قابل مشاهده ای که در آن دانش خلق شده دوباره در بینش ، فرهنگ و فناوری سازمان طبقه بندی و مفهوم پردازی می شود .این سه لایه به طور همزمان و در کنار هم در سازمان وجود دارند. فعالیت های خلق دانش بیشتر در لایه های تیم پروژه ای صورت می گیرند. بعداز اینکه پروژه به پایان رسید ، اعضاء تیم پروژه ، دانش جدید را مستندسازی و تحلیل می کنند. آنها به واحد تخصصی خود بر می گردند و دوباره برای تشکیل تیم های جدید فراخوانده می شوند.

نکته فرزامی :

بی نظمی سازمان یافته و تیم های پروژه ای رو شخصاً مدیران فرزام می پذیرد چون محیط را از حالت ثابت و یکنواخت خارج می کند و باعث چالش و تفکر خلاق می شود .و اگر ما بتوانیم با الگو گرفتن از سازمانهای تولیدی ، این دو تفکر را در سازمانهای خدماتی نیز بکار گیریم مطمئناً مشارکت جمعی و تسهیم اطلاعات باعث می شود راهکارهای ناب را از دل سازمان با کمترین هزینه بیرون کشید.و باعث انگیزش در نیروی انسانی شویم که آنها می توانند راهکارهای مطلوبی ارائه دهند.

 تاريخ : یکشنبه 4 آبان1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

ساختارهای دانش محور

ساختارهای دانش محور :   ( knowledge-based organization )

با ورود به عصر دانایی محوری ، مدیریت دانش به مهم ترین وظیفه سازمانها تبدیل شده که تلاش می کنند از این سرمایه ارزشمند خود ، موثرترین بهره برداری را داشته باشند. بدین منظور لازم است شرایط مورد نیاز برای این کار را در ساختار سازمان ها فراهم کرد.

برخی از مهم ترین الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش در سازمان عبارتنداز :

- روابط مبتنی بر اعتماد: وجود اعتماد، همکاری ، هماهنگی و انسجام میان کارکنان موجب شکل گیری ایده های جدیدی می شود. و ساختارهای دانش محور به دلیل نیاز شدیدی که به تسهیم دانش دارند ، باید به جای کنترل محوری بر اعتماد محوری مبتنی باشد.

- ارتباطات تعاملی برون گرا: این روابط برتعاملات درون و برون سازمانی تاکید دارند ونشان دهنده گشودگی ساختار سازمانی ، کمرنگ شدن مرزهای درون و برون سازمانی ،پویایی محیط سازمانی است. این روابط می توانند خلق و تسهیم دانش را تسهیل کنند.

- روابط عاطفی فراگیر : وجود این روابط به کارکنان اجازه می دهدکه ارزش ها، رویه ها و شایستگی های سازمانی را به تشخیص خود اجرا کنند و امکان خلاقیت و نوآوری ، بینش مشترک و توانمندسازی و خودمدیریتی کارکنان را تقویت می کند.

-مرز زدایی و سیالیت : مدیریت موثر دانش نیازمندرهائی ازمحدودیت مرزهای جداکننده و ایجاد چارچوب فکری مشترکی است که بوسیله ان بتوان هویت سازمانی و روابط مبتنی بر اعتماد را ایجاد کرد. در این صورت ذخیره دانش سازمانی می تواند ورای محدودیت های مرزهای فیزیکی گسترش یابد.روابط غیر رسمی در از میان برداشتن این مرزها نقش مهمی دارد.

- شبکه های اجتماعی و ساختارهای غیر رسمی :برای موثر بودن مدیریت دانش ،ساختار باید منعطف وپویا باشد.به این ترتیب ساختارهای سازمانی نمی توانند قالب های خشکی باشند، بلکه پدیده های پویایی اند که روابط غیر رسمی و شبکه های اجتماعی نقش مهمی در آنها ایفا می کنند. شبکه های اجتماعی مجموعه ای از ارتباطات وِیژه بین گروه معینی از افراد می باشد که می توانند رسمی و غیر رسمی باشند و نقش مهمی در برانگیختن تفکر نوآورانه ایفاء می کنند.

- استفاده از تیم ها و پاداش به تیم : تیم ها در حال تبدیل شدن به واحدهای کاری اصلی هستند.این به دلیل وابستگی فزاینده وظایف ، تغییر در روش های سازماندهی ، تخت تر شدن سازمانها و تغییر فناوری بوده است.  و یکی از ومهم ترین وظایف در مدیریت دانش موفقیت آمیز ، سازماندهی تیم های چند وظیفه ای برای کسب دانش و ارائه آن به ساده ترین شکل ممکن است.

- حرفه گرایی ساختاری : کارکنان در مرکز فرایند مدیریت دانش قرار دارند. این کارکنانند که دانش را خلق و تسهیم می کنند. از این رو به مدیران توصیه می شود تا بااجرای برنامه های توانمند سازی و تیم سازی در سازمان ،ویژگی هایی چون اختیار و آزادی عمل ، توانایی کارگروهی و خلاقیت را در کارکنان خود ایجاد کنند. خلاقیت و مهارتها و تحصیلات و تجربه باعث تقویت حرفه ای گرایی ساختاری می شود.

نکته فرزامی :

معجزه اعتماد ،روابط عاطفی و غیر رسمی بین کارکنان ، از ضعیف ترین آنها ، توانمندترین و خلاق ترین ها می سازد.پس به کارکنان خود به دیده اعتماد بنگیرید.

تجربه نشان داده روابط غیر رسمی و صمیمانه با حفظ حرمت طرفین و بیان مطالب به زبان ساده ، دانش را نهادینه می کند، یاد ده دقیقه های آخر رفتن سر جلسه امتحان بخیر. اونم وقتی که دوستات دوره ات می کردند تئوریهای چند صفحه ای رو تو یه ساندویچ براشون بپیچی تا بتونند سرجلسه استاد رو دور بزنند.  مخصوصاً اگر با لهجه شیرین کتولی مدیران فرزام بود -ای بابا باز از مدیران فرزام تعریف کردم - مهرکه می شد .بعد جلسه آنقدر لذت اون لقمه ساندویچی  و نمره اش براشون دلچسب بود که نزدیک بود از خوشحالی قورتت بدن. ایششششش

تجربه تشکیل تیم و گروه و تقسیم وظایف با توجه به علائق و استعداد کارکنان در کارهای فوق برنامه ، در زمان اجرای طرح TQM  در سالهای قبل باعث درخشندگی مدرسه  ما و کارکنان آن در سطح استان و گاهاً کشور شده و هنوز هم انتظارات از مرکز ما در همان راستا می باشد.


برچسب‌ها: ساختارهای دانش محور

تاريخ : چهارشنبه 23 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

هوالباقی

" هوالباقی "

فرزانه عزیزم ،افسانه مهربونم، فریناز معصومم و محمد بزرگوارم ، غم از دست دادن مادر سنگین است ،چهره خسته و نگران مادر شما که در تابستان امسال اولین و آخرین روزی بود که در روز ثبت نام فریناز در ذهنم برای همیشه مونده ، چشمان اشک آلود فریناز در این هفته آخر و صدای گریان شما در این هفده روز مسئولیت من و همکارانم را بیش از بیش سنگین تر کرده است .ولی ما همه راضی به رضای خداوند هستیم و مصلحت کارها رو به او واگذار می کنیم .شاید خدا می خواهد از شما انسانهای توانمندی بسازد که قرار است مسئولیت های سنگین را به شما واگذار کند.

هرچند تا الان خانواده شما امتحانهای بزرگی را پس داده و آنرا ثابت کردید و خواهید کرد. افسانه مهربونم فردا ما با دوستای پاک و معصوم فریناز دست به دعا می شویم و برای آرامش و آمرزش مادر عزیزتون و صبر جمیل برای شما دعا می کنیم و هرگز ایثار شما و خواهرت رو که به خاطر فریناز و مادرت ازرشته حقوق و پزشکی دست کشیدید فراموش نمیکنیم و برای همیشه در خاطرمون نقش بسته است.

شما غصه آینده رو نخورید خدای مهربون ، آدمهای مهربون رو خلق کرده برای اینکه

ماتنها نباشیم. چون خیلی ها می خواهند مصداق عینی این حدیث باشند:

هرگاه خداوند خیری برای بنده ای بخواهد کار دیگران رو به دست او می سپارد.

برای شادی روح مادر فرینازعزیزم و شفای مادر فاطمه زهرای کوچولوی ما صلوات

 


برچسب‌ها: هوالباقی

تاريخ : سه شنبه 22 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

تبریک عید غدیر و دهه ولایت

تهنیت باد بر شما دوستان مدیران فرزام عید غدیر و دهه ولایت 

 

           برعید غدیر عید اکبر صلوات          

 

                          بر چهره ی نورانی حیدر صلوات

 

                                                   بر فاطمه این عید هزاران تبریک       

 

                                 بر یک یک اهل بیت کوثر صلوات

 

فرخنده باد عید سعید غدیر خم بر همه دوستاران علی (ع)و فاطمه (س)

 


برچسب‌ها: تبریک عید غدیر و دهه ولایت

تاريخ : یکشنبه 20 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

ارتقاء مهارتهای ارتباطی

چگونه مهارت های ارتباطی را در محل کار ارتقا دهیم؟

یکی از بزرگترین مشکلات در بسیاری از محیط های کاری فقدان ارتباطات است. در واقع به افراد موارد لازم برای دانستن یا گفته نمی شود یا بصورتی گفته می شود که کاملا تفهیم نمی شود.روشی که همکاران با هم گفتگو می کنند گاهی اوقات بی ادبانه، در حد متوسط یا فقط ساده غیرضروری است.

ارتباطات سالم برای محل کار راحت و مولد ضروری است و باید در هر دو جهت جریان داشته باشد :

۱- از طرف مدیران به کارمندان   و  ۲- از طرف کارمندان به مدیران

راههای زیادی وجود دارد که مهارت های ارتباطی را در محل کارتان ارتقا دهید:

مرحله ۱ : به صحبت همکاران صبورانه و بدون وقفه ای در آن ایجاد کنید، گوش دهید. به مسئله ای که بیان می کنند و طرز بیان آن، به زبان بدن و اشارات و تغییرات چهره توجه کنید. در طول صحبت به چشمهای شخص نگاه کنید و پاسخ های مناسب را در مواقع لازم نشان دهید، تا نشان دهید واقعا به صحبت های او گوش می دهید.

مرحله ۲: بطور واضح و با صدایی صحبت کنید که نه بلند باشد و نه کوتاه. اوج صدا را تغییر دهید که با یک تون ثابت صحبت نکنید. لغات را با دقت و با تلفظ صحیح ادا کنید.با عجله و تند سخن نگویید، چرا که کلمات قابل تشخیص نبوده و افراد متوجه حرف شما نمی شوند.

مرحله ۳: از حرکات صورت و زبان بدن مناسب هنگام صحبت استفاده کنید. در این کار زیاده روی نکنید، فقط بصورت طبیعی. استفاده زیاد از زبان بدن، ممکن است شخص را از مسیری که سعی دارد در مورد آن ارتباط برقرار کند منحرف سازد. همچنین حرکات صورت و زبان بدن باید با کلمات و تن صدای شما تناسب داشته باشد.

مرحله ۴: دیدگاه خودتان را توضیح دهید و سعی کنید دیدگاههای همکاران خودتان را دریابید. با ذهن باز به ایده های آنها بنگرید. دنبال بازخورد (فیدبک) باشید و به پاسخ ها ی آنها گوش دهید. یک بسته پیشنهادی می تواند ایده خوبی باشد.

مرحله۵ : نسبت به تحسین سریع و نسبت به انتقاد آهسته عمل کنید.هنگامی که انتقاد لازم است مطمئن شوید که این یک نقد سازنده با ارائه پیشنهادات سودمند در جهت تغییراتی است که می تواند حاصل شود.

مرحله ۶: با همکارانتان صحبت کنید و اجازه دهید که آنها در مورد مسائلی که مربوط به کار نیست گفتگو کنند.اگر کارمندان یاد بگیرند که در مورد دیگر مسائل باهم ارتباط برقرار کنند آنها شروع به ارتباط در مورد مسائل مربوط به کار هم خواهند کرد.

ترجمه : نگار مفاخری | مدیران ایران

نکته فرزامی :

چی بگم به کی بگم با اینکه بیشتر کارهای اتوماسیونو تو خونه انجام می دیم روز میشه از شدت کار همکارارو نمیبینیم .انگاری کارا رو کنترات حواله ما کردند  ایشششش عههههه

قربونشون برم بعضیاشون به شوخی میگن ای بابا چرا به ماتوجه نمیکنیاااا ،اون موقع که دلم میخواد از خجالت آب شم برم هوا یعنی همون آبنما شم .

مدیران فرزام وقتی خودت مینویسی و به اون عمل نمیکنی چطور انتظار داری دیگران انجام بدن ؟؟ هاااااااااااااااااااان؟؟!!

خدا روشکراکثرشون میدونندخیلی دوسشون دارم اینمم تنها هدیه ای که روزا تو اوج کارها تقدیمشون میکنم خودشون می درکند و باهورررمون  دارند


برچسب‌ها: ارتقاء مهارتهای ارتباطی

تاريخ : شنبه 19 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

میلاد امام هادی ( ع )

تولدامام هادی ( ع ) :

 

 

ز آیه‏ ها بشارتى ز سوره ‏ها اشارتى


                          مدینه شد زیارتى که شمس نازل آمده


                                           خدا على دیگرى به شیعه مى‏ دهد نشان


                                                           سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان

 

 


برچسب‌ها: تولد , امام هادی , ع

تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

دنیای مجازی واقعی :

دنیای مجازی واقعی :             

تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی فیس بوکمو چک می‌کردم.
یه پسر پنج شش ساله اومد گفت: «عمو یه آدامس می‌خری؟»
گفتم: «همرام پول کمه ولی میخای بشین کنارم، الان دوستم میاد می‌خرم.»
گفت: «باشه» و نشست کنارم.
بعد مدتی گفت: «عمو داری چیکار می‌کنی؟»
گفتم: «تو فضای مجازی می‌گردم.»
گفت: «اون دیگه چیه عمو؟»
خواستم جوابی بدم که قابل درک یه بچه پنج شش ساله باشه.
گفتم: «عمو، فضای مجازی جاییه که نمی‌تونی چیزی لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا می‌سازی!»
گفت: «عمو فضای مجازیو دوس دارم. منم زیاد توش می‌گردم.»
گفتم: «مگه اینترنت داری؟!»
گفت: «نه عمو، بابام زندانه، نمی‌تونم لمسش کنم ولی دوسش دارم.
مامانم صبح ساعت 6 میره سر کار شب ساعت 10 میاد که من میخابم، نمی‌تونم ببینمش ولی دوسش دارم. وقتی داداشی گریه می‌کنه نون می‌ریزیم تو آب فک می‌کنیم سوپه، تاحالا سوپ نخوردم ولی دوسش دارم.
من دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمی‌تونم مدرسه برم باید کار کنم.
مگه این دنیای مجازی نیست عمو؟»
اشکامو پاک کردم. نتونستم چیزی بگم. فقط گفتم: «آره عمو دنیای تو مجازی تر از دنیای منه.»
 
منبع : ایمیل از سایت یکی بود

برچسب‌ها: دنیای مجازی واقعی

تاريخ : یکشنبه 13 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

عیدقربان

عید قربان :

 

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه؟
نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه؟
برای طواف کویت جامه احرام بر بستم
گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یا نه؟

 

 

عید سعید قربان را به همه دوستان گلم و همکاران ارجمند اهل تسنن بویژه همکاران ترکمنم که بهترین خاطرات شغلی ام رو با این عزیزان داشته و دارم و ازهمکاران فهیم و باسواد درگروه توانبخشی شغلم هستند تبریک ویژه می گویم

قربون همشون و شرمنده از اینکه نمیتونم روز عید مهمون دل مهربونشون باشم

 


برچسب‌ها: عید قربان , ترکمن های گلستان

تاريخ : شنبه 12 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |

ویژگی شهروند مطلوب

ویژگی های شهروندمطلوب :

     دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در نوشتاری که برای عصرایران تحریر کرده، 30 ویژگی یک شهروند مطلوب را برشمرده است :

 

1. از راست‌گویی، لذت ببرد؛

۲. سعی نکند همه را داشته باشد: هم جذب کند و هم دفع؛

۳. هوش و فهم دیگران را دست‌کم نگیرد؛

۴. اتومبیل خود را برای شهروندی که از خطوط عابر پیاده حرکت می‌کند، متوقف کند؛

۵. در نقل قول از دیگران، حتی ویرگول‌ها را هم رعایت کند؛

۶. ذهنیت خود را از مسائل ضرورتاً مساوی با حقیقت نداند؛

۷. هر چند وقت یکبار، از مخالفین خود احوالپرسی کند؛

۸. نه برنجد و نه برنجاند؛

۹. تفاوت میان تبلیغ و تحلیل رسانه‌های غیرخصوصی را سریع تشخیص دهد؛

۱۰. به عموم مسایل محیط زیستی، حساس و عامل به عمل باشد؛

۱۱. از افراد چند شخصیتی و متملق فاصله بگیرد؛

۱۲. از زبان خود مانند سلامتی خود، مراقبت کند؛

۱۳. در قبال بدی افراد، عمدتاً سکوت کند تا نیروهای معنوی درونی او پرورش پیدا کنند؛

۱۴. بدون چشم‌داشت، برای بازکردن گره‌های اطرافیان خود اهتمام ورزد؛

۱۵. به‌عنوان شهروند، ارزش خود را صدها درجه بالاتر از سیاست‌مداران بداند؛

۱۶. در هفته، دو نیم روز برای رشد فردی و شخصیتی خود، وقت بگذارد؛

۱۷. حتی سه بامداد، از چراغ قرمز عبور نکند؛

۱۸. در محیط کار و زندگی او، رنگ‌های صورتی، زرد، قرمز و کلاً شاد حضور داشته باشند؛

۱۹. علاقه به کنترل‌کردن و احاطه بر دیگران را از شبکه رفتاری خود، حذف کند؛

۲۰. عیوب دیگران را به صورت خصوصی، تدریجی و لحن اصلاحی به آنها منتقل کند؛

۲۱. جایی که به او احترام نمی‌گذارند، نرود؛

۲۲. ادب، تربیت و متانت او نسبت به مواضع سیاسی‌اش، حضور، نمود و برجستگی بیشتری داشته باشند؛

۲۳. آنقدر تمرین کند تا از موفقیت دیگران ناراحت نشود؛

۲۴. از اجرای قانون و رعایت آیین‌نامه‌ها، لذت ببرد؛

۲۵. همه‌جا، با همه‌کس و در معرض هر مخاطبی، یک شخصیت داشته باشد؛

۲۶. از حلقه اول دوستان خود مرتب احوالپرسی کند؛

۲۷. در مغازه‌ها، اجازه دهد کسانی که قبل از او وارد مغازه شده‌اند، زودتر کارشان انجام شود؛

۲۸. مروج و مبلغ رفتار و افکار مثبت افراد باشد و نه خود افراد؛

۲۹. در ماه حداقل یک کتاب تمام کند، یادداشت‌برداری کند و در منظومه فکری و رفتاری خود، آنها را به کار گیرد؛

30-  معرف و مظهر این بیان مولانا شود:


هین، خمش کن، خار هستی را ز پای دل بکن        تا ببینی در درون خویشتن، گلزارها

 

منبع : ایمیل دریافتی از مدیران ایران

نکته فرزامی :

نکته سی و یکم اینکه بتونیم در هفته حداقل یک یاچند از این سی ویژگی رو تمرین کنیم تا برای شهروند مطلوب شدن حداقل قدمی برداشته باشیم .انشاء ا...

آآآآآآآآآآآآآآآآآآی بعضی از این ویژگی هااااش .... به دلم میشینه خدا میدونه


برچسب‌ها: ویژگی شهروند مطلوب , سریع القلم

تاريخ : پنجشنبه 10 مهر1393 | | نویسنده : کمشی کمر |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.